Oudercommissie KDV

De Oudercommissie

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Kinderopvang organisaties zijn hierdoor verplicht een oudercommissie te hebben.

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de organisatie van de Dag van de Leidster, de herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

De oudercommissie:

 • overlegt met de vestigingsmanager of directeur
 • adviseert gevraagd en ongevraagd de vestigingsmanager of directeur
 • bevordert goede en heldere informatie aan ouders
 • onderhoudt contacten met andere ouders
 • bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren
 • fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure

Lijkt het u leuk om:

 • mee te willen praten en beslissen over beleidsonderwerpen
 • deel uit te maken van een klein en betrokken team
 • de kwaliteit van de kinderopvang mede positief te willen beïnvloeden
 • samen te werken met andere ouders in de oudercommissie
 • uw (professionele) deskundigheid in te zetten voor ons kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

mailt u dan naar onze voorzitter via: oudercommissie@kinderdagverblijfmamo.nl